Giáo dục

Nhiều ‘sạn’ trong sách giáo khoa lớp 1 của Cánh diều và Đề nghị loại những ngữ liệu không phù hợp

Cử tri mang cả sách giáo khoa đến “méc” đại biểu Quốc hội về những lỗi trong sách khó thể chấp nhận được. Năm học 2020-2021 là năm đầu tiên cả nước triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 (gọi là chương trình giáo dục phổ thông