Các trạm bot ở TPHCM tạm dừng thu phí từ ngày 20-7

Bắt đầu ngày 20-7 TP.HCM tạm dừng thu phí tại các dự án BOT.

Theo đó sau khi xem xét đề nghị của Sở GTVT, UBND TP.HCM có ý kiến như sau.Tạm dừng thu phí tại các trạm thu BOT An Sương – An Lạc, trạm thu BOT cầu Phú Mỹ, trạm thu BOT xa lộ Hà Nội và các trạm thu trên trục đường Nguyễn Văn Linh trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian tạm dừng thu phí từ 12 giờ ngày 20-7 cho đến khi TP công bố dỡ bỏ giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án bố trí nhân lực bảo vệ thiết bị và tài sản trạm thu phí; Đảm bảo an toàn giao thông khu vực trạm thu phí, có phương án để kịp thời thu phí trở lại ngay sau khi hết thời gian giãn cách.

Phương án thu phí BOT xa lộ Hà Nội | Đô thị | PLO

Các đơn vị trên có giải pháp hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi việc tạm dừng thu phí nêu trên và làm việc với các tổ chức tín dụng để được xem xét hỗ trợ tạm thời giãn nợ, giãn lãi trong thời gian tạm dừng thu phí để thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.UBND TP.HCM.

Giao Sở GTVT làm việc với các nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án có liên quan đến công tác thu phí tại các trạm thu BOT An Sương – An Lạc, trạm thu BOT cầu Phú Mỹ, trạm thu BOT xa lộ Hà Nội và các trạm thu trên trục đường Nguyễn Văn Linh lập biên bản, ghi nhận sự việc và lưu trữ đầy đủ, đúng quy định; Giám sát việc dừng thu phí của các đơn vị nêu trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *