TRỰC TIẾP: Cuộc Tranh Luận Tổng Thống Hoa Kỳ 2020-09-29 LSTV

Mời quý vị xem trực tiếp cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên tổng thống: Donald Trump và Joe Biden.Với phần thông dịch trực tiếp của Xướng ngôn viên Hoàng Trọng Thụy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *