Bán tải đánh lái lao xuống mương nước để tránh xe ben lấn làn vượt ẩu

Khi nhìn thấy chiếc xe ben lấn làn vượt ẩu, tài xế bán tải đã phải đánh lái gấp để tránh, khiến xe lao xuống mương nước ven đường…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *