Để có thể chơi được với mấy đứa nhây như vậy thì da mặt bạn phải đủ dày

Để có thể chơi được với mấy đứa nhây như vậy thì da mặt bạn phải đủ dày!!!! Không dày là nhanh bục lắm đấy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *