Dùng dao đâm chết con trai chủ tiệm cầm đồ, sau khi biết chiếc điện thoại của mình đã bị thanh lý

Đặng Văn Sáu đâm chết con trai chủ hiệu cầm đồ Hải Lý ở thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thuỷ khi tranh cãi việc chiếc điện thoại cầm cố đã bị bán.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *