Tin nóng

180 đại biểu tham dự diễn đàn “Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu”

phuong-oanh-ttxvn-vietnam

-

13/11/2022

Xem bài viết

DNVN – Diễn đàn “Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu” lần thứ 5, năm 2022 với chủ đề “Trí thức trẻ thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế đất nước sau đại dịch” đã chính thức khai mạc tại Bến Tre.

Diễn đàn diễn ra trong 2 ngày 11 và 12-11.Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung thảo luận và đề xuất các giải pháp vào 4 nội dung chính gồm: Đề xuất mô hình tăng trưởng, gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững: Thảo luận các giải pháp hoàn thiện và thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế số tại Việt Nam; Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; Hoàn thiện hệ thống đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, vùng và địa phương.

Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy phát biểu khai mạc diễn đàn.

Phát biểu tại buổi khai mạc Diễn
đàn, ông
Nguyễn Xuân Thắng-Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh,
Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương biểu dương tinh thần
tiên phong, nỗ lực sáng tạo, cống hiến to lớn và đóng góp quan trọng của đội
ngũ trí thức trẻ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo
vệ Tổ quốc.

Đồng thời khẳng định Đảng và Nhà
nước luôn lắng nghe, trân trọng những ý tưởng sáng tạo, tinh thần đột phá, kiến
nghị tâm huyết của các bạn trong quá trình tham gia xây dựng và thực thi những
chủ trương, chính sách phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc; luôn tạo điều
kiện tốt nhất để đội ngũ trí thức nói chung, trí thức trẻ nói riêng liên tục
phát triển; mong muốn đội ngũ trí thức, nhất là trí thức trẻ thật sự
khẳng định và phát huy vai trò là sức mạnh nội sinh, nguồn lực phát triển đặc
biệt quan trọng của đất nước trong thời kỳ đổi mới.

Các đại biểu nhấn nút khởi động Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ 5 năm 2022.

Gửi đến đội ngũ trí thức trẻ Việt
Nam 3 thông điệp về tinh thần học tập, sáng tạo; ý chí dấn thân lập nghiệp và
khát vọng cống hiến cho đất nước, ông Nguyễn Xuân Thắng tin tưởng các trí thức trẻ Việt Nam sẽ thể hiện tốt vai trò, xứng đáng với trọng trách, sứ
mệnh cao cả và niềm tin của Đảng, Nhà nước và xã hội, đóng góp quan trọng vào
công cuộc đổi mới đất nước, tiến bộ xã hội và nâng tầm trí tuệ, vị thế của dân
tộc Việt Nam trên trường quốc tế.

Ông Nguyễn Xuân Thắng đề nghị
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục củng cố, phát huy vai trò của Mạng
lưới trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu; chủ động tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà
nước, cấp ủy chính quyền các cấp về chính sách thu hút, trọng dụng người tài,
sử dụng trí thức trẻ. Trước mắt là cụ thể hóa và triển khai thật hiệu quả Đề án
“Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022 –
2030” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tiếp tục triển khai các
chương trình, kế hoạch hành động để các trí thức trẻ đang học tập, sinh sống và
làm việc trong và ngoài nước đóng góp có hiệu quả cho công cuộc xây dựng, phát
triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Ra mắt Ban điều hành Mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu giai đoạn 2022-2024.

Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn
cầu lần thứ V được tổ chức nhằm tiếp tục củng cố mạng lưới trí thức trẻ Việt
Nam toàn cầu; đồng thời, định hướng công cuộc chuyển giao tri thức, công nghệ
của đội ngũ trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu theo các mục tiêu đổi mới và phát
triển đất nước; góp phần tham gia thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng;
tham gia thực hiện các mục tiêu phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội đất nước
sau đại dịch.

Được khởi xướng từ năm 2018, sau 4 lần tổ chức, Diễn đàn “Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu” đã thu hút sự
tham gia của 817 đại biểu trong và ngoài nước, tổng hợp được gần 1.000 đề xuất,
khuyến nghị gắn với chủ đề của các Diễn đàn và các nội dung thảo luận. Từ các
diễn đàn này đã hình thành Mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu với hơn
1.000 thành viên và hình thành được một số nhóm nghiên cứu tiêu biểu về cơ khí, tự động hóa, nông nghiệp 4.0, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững,
công nghệ giáo dục…

Nam Long

Có thể bạn quan tâm