36 tác phẩm xuất sắc được trao Giải “Ngọn lửa” lần thứ VI

Xem bài viết

36 tác phẩm xuất sắc được trao Giải “Ngọn lửa” lần thứ VICác tác giả đạt Giải A giải báo chí “Ngọn lửa” của Tạp chí Cộng sản lần thứ VI. (Nguồn: Báo Điện tử Chính phủ)

Sáng 28/2, tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị cộng tác viên và trao giải báo chí “Ngọn lửa” lần thứ VI.

Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn cho biết hơn 80% sản phẩm báo chí đăng tải trên các ấn phẩm của Tạp chí Cộng sản là của đội ngũ cộng tác viên cả nước.

Hướng đi mới của tạp chí là xuất bản các số tạp chí chuyên đề, theo hướng chọn đúng, trúng những vấn đề Trung ương, các cấp ủy đang bàn; tập trung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm với hàm lượng lý luận khoa học và tổng kết thực tiễn cao; gắn kết, liên thông giữa nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và quá trình xuất bản báo chí ngay từ khi thực hiện các đề tài, đề án, nghị quyết…

Theo ông Đoàn Minh Huấn, từ năm 2017, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức giải báo chí thường niên mang tên “Ngọn lửa” và đây là năm thứ 6 giải được tổ chức.

[Phát động Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VIII]

Việc tổ chức giải thưởng nhằm tôn vinh, biểu dương những tác phẩm lý luận chính trị có chất lượng tốt, nhất là những bài viết nghiên cứu công phu, sâu sắc, mang tính phát hiện, có giá trị tổng kết thực tiễn.

Đồng thời, góp phần nâng cao chất lượng công tác lý luận, tham mưu, tư vấn và cung cấp các luận cứ khoa học phục vụ triển khai nghị quyết Đại hội Đảng và các nghị quyết Hội nghị Trung ương; tiếp tục lan tỏa nội dung, hệ giá trị các ấn phẩm Tạp chí Cộng sản.

Theo Ban Tổ chức, tác phẩm dự thi được đăng trên các ấn phẩm của Tạp chí Cộng sản từ ngày 1/1/2022 đến 31/12/2022, bao gồm Tạp chí Cộng sản số ra ngày 1 và 15 hằng tháng, Tạp chí Cộng sản Chuyên đề, Tạp chí Cộng sản điện tử và Chuyên san Hồ sơ sự kiện.

Các tác phẩm gồm các thể loại bình luận, xã luận, chuyên luận, phản ánh, ghi chép, phóng sự, điều tra, ảnh báo chí, đồ họa thông tin… với nội dung tuyên truyền tập trung vào những vấn đề đáng chú ý.

Cụ thể là kết quả nghiên cứu những vấn đề lý luận chính trị mới và khó; làm rõ những luận điểm khoa học cho việc triển khai các nội dung quan trọng trong các văn kiện của Đảng; cung cấp các luận cứ khoa học góp phần phục vụ soạn thảo các văn kiện của Đảng; phục vụ thiết thực sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phản ánh trung thực đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước, việc triển khai các văn kiện của Đại hội Đảng và của các hội nghị Trung ương, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, tổng kết thực tiễn kinh nghiệm, góp phần tuyên truyền, giới thiệu các mô hình, điển hình tiên tiến, nhân tố mới, từ đó rút ra những vấn đề bổ sung sâu sắc thêm về mặt lý luận; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đấu tranh chống các luận điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Từ hơn 1.000 tác phẩm được công bố trên các ấn phẩm của Tạp chí Cộng sản trong năm 2022, qua 3 vòng, từ vòng sơ khảo đến chung khảo, Ban Tổ chức đã chọn lọc được 36 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, trong đó có 4 giải A, 6 giải B, 11 giải C và 15 giải Khuyến khích.

Tại Hội nghị, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn đã phát động Giải báo chí “Ngọn lửa” lần thứ VII, năm 2023./.

(TTXVN/Vietnam+)