Những tiêu chí về văn hóa trong nghề nghiệp của người làm báo

Xem bài viết

Những tiêu chí về văn hóa trong nghề nghiệp của người làm báoNhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Là một trong những phương tiện chủ lực phổ biến các loại hình văn hóa đến toàn xã hội, mỗi cơ quan báo chí cần phải là một cơ quan văn hóa, mỗi người làm báo cần luôn có ý thức nâng cao văn hóa của bản thân, đề cao thành tố văn hóa trong sáng tạo tác phẩm.

Mỗi người làm báo cần xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; thắp lên ngọn lửa tri thức và lòng nhân ái trong toàn xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)