Ra mắt ấn phẩm truyền thông ‘an ninh nước’ bảo vệ mạch nguồn sự sống

Xem bài viết

Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cùng với Trung tâm Nghiên cứu môi trường và cộng đồng vừa ra mắt ấn phẩm truyền thông “An ninh nước: Khái niệm, nội hàm và nách tiếp cận” nhằm kêu gọi cộng đồng cùng chung tay bảo vệ tài nguyên nước đang ngày khan hiếm.

Chia sẻ tại lễ công bố diễn ra trong ngày 30/6, bà Đoàn Thị Minh Phượng, đại diện Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh sự khan hiếm nguồn nước, suy thoái và ô nhiễm môi trường có thể gây suy yếu nền kinh tế, gia tăng đói nghèo, bất ổn chính trị; thậm chí trở thành “ngòi nổ” cho các xung đột…

Trước những thách thức liên quan đến nguồn nước và sự ổn định, phát triển bền vững về kinh tế, môi trường và xã hội của đất nước, trong thời gian gần đây, vấn đề an ninh nước cũng đã nhận được sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, nhiều cấp, ngành, các nhà quản lý, các nhà khoa học và cộng đồng dân cư.

Cùng với đó, hiện nay, Luật Tài nguyên nước năm 2012 đang được xem xét sửa đổi để cập nhật, hoàn thiện hệ thống chính sách, quy định pháp luật nhằm quản lý tổng hợp, thống nhất, hiệu quả tài nguyên nước trong thời kỳ mới. Trong đó, luật sẽ làm rõ nội hàm khái niệm “an ninh nguồn nước” và “an ninh tài nguyên nước.”

[Quản lý tài nguyên nước: Cần quy hoạch tổng thể, rõ trách nhiệm hơn]

Ấn phẩm truyền thông “An ninh nước: Khái niệm, nội hàm và cách tiếp cận” được công bố, sẽ là một cuốn tài liệu tham khảo, làm rõ tên gọi, khái niệm về “an ninh nước;” giúp các cơ quan quản lý và các tổ chức, cá nhân, đơn vị truyền thông có thêm những đánh giá cụ thể hơn về vấn đề an ninh nước.

Tiến sỹ Nguyễn Khắc Hùng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng tin tưởng ấn phẩm trên sẽ là một cuốn tài liệu tham khảo ý nghĩa, góp phần quan trọng trong đóng góp ý kiến để xây dựng chính sách trong lĩnh vực an ninh nước; đẩy mạnh tuyên truyền, thay đổi nhận thức của mọi người cùng tham gia chung tay bảo vệ nguồn tài nguyên nước./.

Hùng Võ (Vietnam+)