Cà Mau: Đã trao tiền hỗ trợ thuê nhà cho hơn 3000 người lao động

Xem bài viết

DNVN – Ngày 5/6, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã có công văn đề nghị UBMTTQVN tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Sở Tài chính và các đơn vị liên quan thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quyết định 08/2022/QĐ-TTg.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở LĐ-TB&XH, UBND các huyện, TP Cà Mau, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ, đôn đốc doanh nghiệp khẩn trương lập danh sách người lao động (NLĐ) đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ.

Cà Mau trao tiền hỗ trợ thuê nhà trọ cho người lao động.

Đồng thời, phối hợp với Công an để cập nhật, kiểm tra, xác minh thông tin đối tượng được hỗ trợ trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia nhằm đảm bảo việc hỗ trợ đúng đối tượng, tránh trùng lặp cũng như lợi dụng chính sách để trục lợi.

Giao Sở Tài chính hướng dẫn và cấp kinh phí kịp thời để thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ; phối hợp cùng Sở LĐ-TB&XH và các đơn vị liên quan thường xuyên thực hiện kiểm tra sau khi có quyết định phê duyệt chính sách hỗ trợ của cấp thẩm quyền…

Đến nay, Cà Mau đã cấp tiền hỗ trợ thuê nhà cho hơn 3.000 người lao động theo quyết định 08/2022/QĐ-TTg và trở thành một trong những địa phương chi tiền hỗ trợ sớm nhất cho công nhân, người lao động.

Hòa Minh